• Trang chủ

[Kết quả phỏng vấn khoá tháng 4/2016 của học viện ngôn ngữ Sanritsu Tokyo]

Ngày 29/10/2015 vừa qua, Hiệu trưởng Học viện ngôn ngữ Sanritsu Tokyo đã tiến hành phỏng vấn đợt 2 tuyển sinh cho khoá tháng 4/2016 tại Khách sạn Đệ Nhất. Số lượng đậu: 19 bạn. Cty sẽ thông báo đến các bạn đã được trường chấp nhận. Xin chúc mừng 19 bạn của đợt 2. * Hồ sơ của đợt 2 phải hoàn tất trong thời gian ngắn, đề nghị các bạn cân nhắc sớm để chuẩn bị hồ sơ được đúng hạn.

PAGE TOP